Kommanditbolag

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en vanlig företagsform i Sverige, där två eller flera personer går samman för att driva verksamhet. Den här typen av bolag är i grunden uppdelat i två olika roller – komplementär och kommanditdelägare. Komplementären har ett större ansvar i bolaget samt säkerställer att bolaget följer lagar och regler. Däremot har kommanditdelägaren i sin tur lägre ansvar och har inte lika stort inflytande över verksamhetens dagliga drift.

Ansvar och fördelning av vinst och förlust

Ansvar och fördelning av vinst och förlust i ett kommanditbolag är beroende av vilken roll delägaren har. Kommanditdelägaren har begränsat ansvar för bolagets skulder, detta innebär att deras insats kan begränsas till det kapital de investerat i bolaget. De har inte rätt att delta i bolagets dagliga drift. Komplementären däremot har ett större ansvar i bolaget, och står för bolagets egna kapital samt är ansvarig för bolagets aktiviteter. Detta innebär att komplementären har både rättigheter och skyldigheter i bolaget. Vinst och förlust delas upp efter varje delägares insats i bolaget.

Registrering och skattemässiga krav

För att registrera ett kommanditbolag så krävs det att delägare uppfyller vissa krav, till exempel att ha en revisor och ha registrerat en firma. När firman är registrerad är bolaget även skyldigt att betala skatt på vinsten samt på kapitalskatten. Om bolaget har anställda så krävs det även att det betalas in arbetsgivaravgift.

Sammanfattning

Kommanditbolag är en vanligt företagsform i Sverige där två eller flera personer samarbetar för att driva verksamhet. Formen möjliggör att man delar risk och samarbetar för att nå gemensamma mål. Delägarna i bolaget har olika roller och ansvar, vilket innebär att kommanditdelägaren har begränsat ansvar för bolagets skulder. Registreringen av ett kommanditbolag kräver att vissa krav uppfylls, för att bolaget ska fungera effektivt och samtidigt följer lagar och regler.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV