Koncernbidrag

Koncernbidrag

Koncernbidrag är en skatterättslig term som brukar användas i samband med transaktioner mellan olika bolag inom en koncern. Koncernbidrag innebär att ett moderbolag kan skjuta till kapital till ett dotterbolag utan att detta ses som en utdelning. Istället räknas koncernbidraget av skattemyndigheterna som en skattefri intäkt för dotterbolaget och som en avdragsgill kostnad för moderbolaget.

Hur fungerar koncernbidrag i praktiken?

Låt oss ta ett förenklat exempel. Antag att det finns två bolag i samma koncern: Moderbolaget (MB) och dotterbolaget (DB). Moderbolaget har ett överskott på 10 miljoner kronor som man vill använda för att stärka dotterbolagets finansiella ställning. Istället för att betala ut pengarna som en utdelning till aktieägarna (som då skulle beskattas), kan MB skicka pengarna som ett koncernbidrag till DB.

När dotterbolaget tar emot koncernbidraget så ökar deras eget kapital med motsvarande belopp (i vårt exempel 10 miljoner kronor). Det är alltså som att dotterbolaget tagit in 10 miljoner kronor i nyemission från moderbolaget fast utan att behöva ta fram och registrera en legal dokumentation. Detta gör att dotterbolaget stärker sin egen balansräkning och därmed sin kreditvärdighet gentemot banker och andra finansiärer.

Fördelen med koncernbidrag är alltså att man kan flytta pengar mellan bolag inom en koncern på ett smidigt sätt utan att behöva betala utdelningsskatt. Detta gör att man kan använda koncernbidrag som en del i sin strategi för att optimera sin koncernskatt.

Villkor för att kunna ge och ta emot koncernbidrag

För att kunna ge och ta emot koncernbidrag så krävs det att vissa villkor är uppfyllda. Till exempel så måste moderbolaget äga minst 90% av rösterna i dotterbolaget, och det får inte finnas någon uppenbar risk att koncernbidraget kan påverka dotterbolagets långsiktiga överlevnad. Koncernbidraget måste också rapporteras korrekt i bokslut och deklaration.

Sammanfattning

Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär att moderbolag kan skjuta till kapital till ett dotterbolag utan att detta ses som en utdelning. Istället räknas koncernbidraget av skattemyndigheterna som en skattefri intäkt för dotterbolaget och som en avdragsgill kostnad för moderbolaget. För att kunna ge och ta emot koncernbidrag så krävs det att vissa villkor är uppfyllda, och det måste rapporteras korrekt i bokslut och deklaration. Koncernbidrag kan användas som en del av sin strategi för att optimera sin koncernskatt.

Fördelar med koncernbidrag:

  • Kan flytta pengar mellan bolag smidigt
  • Ingen utdelningsskatt behöver betalas
  • Stärker dotterbolagets finansiella ställning och kreditvärdighet    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV