Kontantmetoden

Kontantmetoden: En överblick

Kontantmetoden är en redovisningsmetod som används av många företag för att hantera sina inkomster och utgifter. Metoden innebär att inkomster och utgifter redovisas när de tas emot eller betalas, vilket innebär att det inte finns någon bokföring av framtida inkomster eller utgifter. Detta är en enkel metod att använda och är vanligtvis det första valet för små företag som inte har en fullt utvecklad redovisningsavdelning.

Hur fungerar kontantmetoden?

Företag som använder kontantmetoden bokför sina inkomster när de tar emot betalningar från kunder och bokför sina utgifter när de betalar sina leverantörer och andra kreditorer. Det innebär att företaget inte bokför några fakturor eller utgifter som inte har betalats. Till exempel, om ett företag skickar en faktura på december 2021 men inte får betalt förrän januari 2022 kommer inkomsten inte att bokföras förrän i januari.

Kontantmetoden är lätt att använda och ger företag en tydlig överblick över sina tillgängliga medel. Det är en enkel metod för små företag med få transaktioner eller som inte är registrerade för moms. Detta beror på att momsen endast bokförs när det är betalat eller mottaget.

Fördelar och nackdelar med kontantmetoden

Fördelarna med kontantmetoden inkluderar att det är en enkel metod och ger företagen en tydlig överblick över sina tillgängliga medel. Det kan också vara en bra metod för små företag som inte har en fullständig redovisningsavdelning.

Nackdelarna med kontantmetoden inkluderar att det kan ge en falsk bild av företagets ekonomiska styrka, särskilt om det finns stora obetalda fakturor eller utgifter. Dessutom kan det vara svårt att använda kontantmetoden i större företag med många transaktioner eller om det är registrerat för moms. Det kan också vara svårt att skilja mellan inkomster och utgifter som är betalda personligen av företagets ägare mot de som kommer från företaget.

Kontantmetoden vs. fakturametoden

Fakturametoden är en annan vanlig redovisningsmetod som används av företag för att hantera sina inkomster och utgifter. Denna metod innebär att företagen bokför inkomster och utgifter när de faktureras, oavsett när de betalas.

Fakturametoden kan ge en mer exakt bild av företagets ekonomiska styrka, eftersom alla fakturor och transaktioner bokförs. Det kan dock vara en mer komplex metod att använda och kan inte passa alla företag. Till exempel, om ett företag har stora obetalda fakturor kan det se ut som om de har mer intäkter än vad de faktiskt har.

Slutsats

Kontantmetoden kan vara en lämplig metod för små företag som inte har en fullt utvecklad redovisningsavdelning eller som inte är registrerade för moms. Den ger företag en tydlig överblick över tillgängliga medel och är enkel att använda. Men det kan ge en felaktig bild av företagets ekonomiska styrka och är inte alltid lämplig för större företag med många transaktioner. Valet av redovisningsmetod beror på företagens behov och dess mål i framtiden.

Källförteckning:

  • Wikipedia (2021): Kontantmetoden, Tillgänglig på: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontantmetoden (hämtad 2021-10-25).
  • Vismas blogg (2019): Kontantmetoden vs Fakturametoden – skillnaden. Tillgänglig på: https://www.visma.se/blogg/kontantmetoden-vs-fakturametoden-skillnaden/ (hämtad 2021-10-25).    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV