Lagervärdering

Lagervärdering – Effektiv hantering av dina tillgångar

När du driver en verksamhet är det viktigt att ha en god överblick över dina tillgångar, speciellt ditt lager. Att ha en detaljerad och aktuell lagervärdering gör det möjligt för dig att ta strategiska beslut kring inköp, försäljning och produktutveckling.

Vad är lagervärdering?

Lagervärdering är en process där man utvärderar värdet av lagerhållna varor. Detta inkluderar uppskattning av kostnader för att köpa produkter, lagerhållningskostnader, kapitalkostnader, eventuella förluster samt förseningar från leverantörer. Genom att värdera ditt lager kan du avgöra om du har den rätta mängden produkter och om du har de rätta produkterna på lager.

Varför är lagervärdering viktig?

Att ha en uppdaterad lagervärdering gör det möjligt för dig att göra klokare beslut för din verksamhet. Genom att kontinuerligt utvärdera lagerhållna produkter kan du identifiera varor som behöver säljas för att minska lagerhållningskostnader eller varor som behöver beställas för att hålla upp lagerbalansen. En uppdaterad lagervärdering ger även möjlighet att optimera inköpspriser, produktiviteten och flödet i din verksamhet.

Hur genomför man en lagervärdering?

En vanlig metod vid lagervärdering är ABC-analysen. Den här analysmetoden fokuserar på de produkter som säljer mest och de som utgör en större andel av lagervärdet. Genom att genomföra en ABC-analys kan du identifiera vilka produkter som ska prioriteras och vilka som kan hanteras på ett effektivare sätt.

Fördelar med en uppdaterad lagervärdering

Att ha en uppdaterad lagervärdering ger flera fördelar:

  • Bättre kontroll över varulagret
  • Effektivare inköp
  • Lägre lagerhållningskostnader
  • Större möjlighet att optimera produktiviteten
  • Ökad försäljning

Slutsats

Att genomföra en lagervärdering är en viktig del i en verksamhets ekonomiska styrning och ger möjlighet att ta välgrundade beslut. En regelbunden uppdatering av lagervärderingen gör det även möjligt att optimera verksamhetens effektivitet. Genom att använda sig av ABC-analysen kan man hitta möjligheter till förbättring och effektivare hantering av sitt lager.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV