Leasing

Leasing

Leasing är ett finansieringsalternativ som har blivit alltmer populärt i Sverige under de senaste åren. Det är en affärsmodell som innebär att man hyr ut en produkt eller tjänst under en bestämd period och betalar en månadsavgift för att använda den. Det kan handla om allt från bilar och datorer till maskiner och fastigheter.

Hur fungerar leasing?

När man väljer leasing som finansieringsalternativ så betalar man normalt en första insättning som utgör en del av det totala värdet på produkten man vill leasa. Därefter betalar man en månadsavgift som täcker användningen av produkten under en förutbestämd period. När avtalet löper ut så återlämnar man produkten till leasingföretaget och kan välja att antingen förnya avtalet eller köpa produkten till ett förutbestämt pris.

Fördelar med leasing

Det finns flera fördelar med att välja leasing som finansieringsalternativ. En av de största fördelarna är att man kan undvika höga initiala kostnader genom att betala en månadsavgift istället för att betala hela summan på en gång. Dessutom så har man möjlighet att uppdatera sin teknik eller sina produkter när avtalet löper ut och man kan välja att leasa en ny produkt istället för att behöva köpa en helt ny. Detta gör det möjligt för företag att alltid ha tillgång till den senaste tekniken utan att behöva göra stora investeringar.

Nackdelar med leasing

Trots de många fördelarna med leasing så finns det också nackdelar som man bör vara medveten om. En av de största nackdelarna är att man aldrig äger produkten utan hyr den endast. Det kan också vara svårt att förutsäga framtida behov vilket gör det svårt att skapa en mitt- eller långsiktig strategi. Dessutom kan det vara högre totala kostnader för leasing kontra att köpa produkten på en gång.

Vilka typer av leasing finns det?

Det finns olika typer av leasing beroende på vilken typ av produkt eller tjänst man vill leasa. De vanligaste typerna av leasing innefattar operativ leasing och finansiell leasing. Operativ leasing innebär att man hyr en produkt under en bestämd tid och betalar endast för dess användning. Finansiell leasing innebär att man hyr en produkt för att sedan köpa den till ett förutbestämt pris när avtalet löper ut.

Avslutningsvis

Leasing är en användbar finansieringsmodell som kan hjälpa företag att förenkla sin verksamhet och undvika stora initiala kostnader. Det är dock viktigt att noga överväga för- och nackdelar innan man beslutar sig för att leasa en produkt eller tjänst.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV