LIFO

LIFO

LIFO, eller Last In First Out, är en princip inom varulagerhantering där de mest nyligen mottagna varorna placeras längst bak i hyllsystemet för att först tas ut vid försäljning.

Denna princip används ofta inom lagerhantering i butiker och större företag där en hög omsättning av varor är vanligt förekommande. Genom att använda LIFO-principen kan man säkerställa att älre varor som riskerar att gå ut på datum eller bli omoderna inte står längst bak i hyllan och därmed inte blir sålda innan sin utgångsdatum eller förlorar sitt värde.

En vanlig motpart till LIFO är FIFO, eller First In First Out, som innebär att äldre varor plockas ut först och därmed riskerar att stå längst bak i hyllan och bli kvar osålda längre.

För att tillämpa LIFO behöver man ha en god överblick över varulagret och ha ett datasystem som kan hantera och uppdatera lagersaldon automatiskt. Dock kan det vara en fördel att ha manuella påfyllningar och överskådliga hyllsystem med tydliga varumärken och utmärkande priser för att på så sätt maxa kundupplevelsen.

Fördelarna med att använda LIFO-principen inkluderar minskade avskrivningar av äldre varor, minskade kostnader för att lagra eller kasta giltiga varor som blivit för gamla, och ökad kundnöjdhet genom att ha färska produkter.

Sammanfattningsvis är användningen av LIFO-principen en viktig strategi för att effektivisera lagerhanteringen samt öka kundnöjdheten. Genom att använda LIFO kan man till exempel säkerställa att produkter inte står längre än nödvändigt i hyllorna eller riskerar att gå ut på datum. I det stora hela är det viktigt att ha en bra balans mellan användning av LIFO och FIFO för att säkerställa en optimal varulagerhantering.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV