Löpande bokföring

Löpande bokföring

Att ha koll på företagets ekonomi är en grundförutsättning för att driva en framgångsrik verksamhet. För att underlätta detta finns det ett system som kallas för löpande bokföring.

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring innebär att man registrerar och bokför företagets affärshändelser löpande, det vill säga dag för dag eller vecka för vecka. Detta system har flera fördelar jämfört med att bokföra endast vid enstaka tillfällen.

Vad är fördelarna med löpande bokföring?

Genom att bokföra löpande får man en bättre överblick över företagets ekonomi, vilket gör det lättare att fatta beslut. Det blir också enklare att upptäcka eventuella fel eller avvikelser i bokföringen. Om man väntar med att bokföra till exempelvis slutet av året kan det vara svårt att komma ihåg vad som har hänt under året och det kan vara svårt att upptäcka eventuella fel.

En annan fördel med löpande bokföring är att det minskar risken för att man hamnar efter i bokföringen och att det blir en hög arbetsbelastning vid eventuell momsredovisning, deklaration eller årsredovisning.

Hur fungerar löpande bokföring?

Löpande bokföring kan ske manuellt eller i ett digitalt program. Oavsett vilken metod man väljer behöver man ha en plan för hur man ska registrera företagets affärshändelser på ett korrekt sätt.

När en affärshändelse sker, till exempel när man köper varor eller säljer en produkt, så ska detta registreras direkt i bokföringen. Detta görs genom att man bokför ett verifikat som dokumenterar vad som har hänt. Ett verifikat kan vara en faktura, ett kvitto eller en annan typ av dokumentation som styrker den ekonomiska transaktionen.

När man har bokfört verifikatet får man en överblick över hur det påverkar företagets ekonomi. Detta gör det lättare att fatta beslut och att planera framåt.

Sammanfattning

Löpande bokföring är en viktig del av företagets ekonomiska styrning. Genom att bokföra affärshändelser löpande ökar man kontrollen över företagets ekonomi och minskar risken för fel eller avvikelser. Det finns flera fördelar med löpande bokföring jämfört med andra metoder och det är en grundförutsättning för att driva en framgångsrik verksamhet.

Exempel på digitala bokföringsprogram

– Fortnox
– Visma eEkonomi
– SpeedLedger
– Zervant
– RedovisningsHuset i Södertälje AB
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV