Mini One Stop Shop (MOSS)

Mini One Stop Shop (MOSS)

Mini One Stop Shop (MOSS) är en mekanism som infördes av EU-kommissionen från och med den 1 januari 2015. Syftet med MOSS är att förenkla momsregistreringen för företag som säljer digitala tjänster till privatpersoner inom EU.

Vad är MOSS?

MOSS är ett system som tillåter företag att momsregistrera sig i en enda medlemsstat inom EU för att sedan rapportera alla momsinkomster i övriga EU-länder via den valda staten. MOSS ökar effektiviteten för företag som säljer digitala tjänster genom att de slipper att registrera sig för moms i varje EU-land där de säljer sin tjänst.

Vilka företag kan använda MOSS?

MOSS är endast tillgängligt för företag som säljer digitala tjänster till privatpersoner inom EU. Detta innefattar tjänster som streaming, nedladdning av musik, e-böcker och onlinespel. Företag som säljer fysiska varor eller tjänster till företag eller privatpersoner kommer inte att kunna använda MOSS.

Hur fungerar MOSS?

Företag som registrerar sig för MOSS måste välja en medlemsstat inom EU där de vill momsregistrera sig. Sedan rapporterar de alla sina momsinkomster genom denna medlemsstat. Företagen måste sedan betala moms till den valda staten. Denna stat kommer sedan att fördela momsintäkterna till de övriga EU- länder där företaget har gjort försäljningar.

Vilka fördelar erbjuder MOSS?

Genom att använda MOSS behöver företag inte momsregistrera sig i varje enskilt EU-land där de säljer sina digitala tjänster. Detta sparar företag tid och pengar eftersom företaget inte behöver betala för registrering i varje land. MOSS innebär också mindre byråkrati eftersom företaget bara behöver rapportera moms-inkomster i en enda medlemsstat.

Sammanfattning

MOSS är ett effektiviseringsverktyg för företag som säljer digitala tjänster inom EU. Genom att använda sig av MOSS behöver företag inte registrera sig för moms i varje enskilt EU- land där de säljer sin tjänst till privatpersoner. MOSS erbjuder företag en förenklad momsregistreringsprocess och minskad byråkrati. Detta sparar företagen tid och pengar då de endast behöver rapportera momsinkomster till en enda medlemsstat.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV