Moms

Moms är en skatt som införs på de flesta varor och tjänster i Sverige. Skatten började tas ut på varor och tjänster 1960 och idag är momsen en av de största inkomstkällorna för staten.

Vad är moms?
Moms är en skatt som är till för att beskatta konsumtion. Det innebär att den som köper en vara eller tjänst betalar momsen som sedan går till staten. Momsen ska inte uppfattas som en kostnad för företagen utan snarare som en skatt som de samlar in åt staten. En viktig sak att poängtera är att momsen endast tas ut på de varor och tjänster som säljs till slutanvändaren.

Hur mycket moms ska man betala?
Momsen varierar beroende på vilken typ av vara eller tjänst det handlar om, men den grundläggande momsen är 25% som är den högsta momssatsen. Det finns även två lägre momssatser på 12% och 6%, som används för vissa varor och tjänster såsom livsmedel, transport, kultur och hotellövernattningar.

Ska moms tas ut på allt?
Nej, det finns vissa varor och tjänster som är undantagna moms, såsom sjukvård, förmedling av fastigheter och vissa finansiella tjänster.

Företag och moms
Företag som säljer varor eller tjänster är skyldiga att ta ut moms på det de säljer men samtidigt har de även rätt att dra av momsen på de varor och tjänster som de själva köper in till företaget. Detta kallas momskompensation och innebär att företaget får tillbaka den moms de har betalat för att producera eller köpa in varor som säljs vidare.

Hur betalar man moms?
Om man driver företag är man skyldig att redovisa och betala moms till Skatteverket. Momsen redovisas i momsdeklarationen som man måste lämna in regelbundet, oftast kvartalsvis eller månadsvis. Om man har en mindre verksamhet kan man välja att betala moms på årsbasis.

I slutändan är moms en förutsättning för finansieringen av samhällsservicen i Sverige och vi som konsumenter och företagare är skyldiga att betala den. Men det är också viktigt att förstå hur moms fungerar och vad som krävs för att vara momsregistrerad företagare.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV