Nominellt värde

Nominellt värde

Vad är nominellt värde?

Nominellt värde är det fastställda värdet på en aktie eller ett värdepapper. Det är det värde som anges på själva aktien eller värdepapperet när det emitteras och det är också det värde som används för att beräkna utdelning och rösträtt för aktieägare.

Det nominella värdet har ingen koppling till det faktiska värdet på aktien eller värdepapperet. Det är helt enkelt bara en siffra som används för att till exempel kunna skriva kontrakt eller utfärda aktier. Det faktiska värdet avgörs av tillgång och efterfrågan på marknaden.

Exempel på nominellt värde

Låt oss titta på ett exempel. Ett företag bestämmer sig för att emittera 1000 aktier till ett nominellt värde av 10 kr per aktie. Detta betyder att företaget behöver skapa aktier för ett totalt nominellt värde på 10 000 kr (1000 x 10 kr).

Men låt säga att efterfrågan på aktier i företaget är hög och att de faktiska värdet på aktierna stiger till 20 kr per aktie. Då har företaget en total marknadsvärde på 20 000 kr (1000 x 20 kr), även om nominellt värdet fortfarande är 10 kr per aktie.

Nominellt värde och marknadsvärde

Som nämnts tidigare har nominellt värde ingenting att göra med det faktiska värdet på en aktie eller ett värdepapper. Marknadsvärdet påverkas av en rad faktorer som utsträckning av företaget, branschen, tillgång och efterfrågan på aktierna etc.

Ett exempel på hur nominellt värde kan kännas irrelevant är om en aktie säljer på marknaden för en tusendel av dess nominella värde. Då skulle nominellt värdet vara nästan värdelöst och faktiska värdet skulle bestämmas av det lägsta priset som någon vill betala för den.

Sammanfattning

Nominellt värde är bara en siffra och har ingen koppling till det faktiska värdet på en aktie eller ett värdepapper. Det är användbart för att utfärda aktier och skriva kontrakt, men det är marknadsvärdet som bestämmer det faktiska värdet på aktien eller värdepapperet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV