Offentlig upphandling


Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process där en offentlig organisation köper varor, tjänster eller byggprojekt från privata företag. Upphandlingen sker oftast genom anbudstävling, där företag lämnar in offerter för att få utföra uppdraget.

Vad innebär offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en central del av offentlig sektor och är reglerad av EU-direktiv och nationella lagar. Syftet med regelverket är att gynna konkurrensen, se till att den offentliga sektorn får bra produkter och tjänster till rätt pris samt att se till att handeln sker rättvist och öppet.

Vem kan delta i offentlig upphandling?

Alla företag som uppfyller kraven kan delta i en anbudstävling. Kraven kan variera beroende på typen av uppdrag, men oftast ställs det krav på ekonomisk stabilitet, kvalitetskrav, försäkringar och miljökrav. Upphandlande myndigheterna är skyldiga att publicera upphandlingsdokumenten på en offentlig webbplats, så att alla potentiella leverantörer kan ta del av informationen.

Vad är det viktigt att tänka på vid offentlig upphandling?

Det är viktigt att följa anbudsinbjudan och gör korrekta bedömningar när man lämnar in sin offer. Det är också viktigt att ha en noggrann och tydlig beskrivning av vad som efterfrågas och vad som förväntas av leverantören. Vid upphandling kan det också vara viktigt att tänka på att ha en hållbarhetsplan, där man kan visa att man tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.

Vad är det för fördelar med offentlig upphandling?

  • En bredd och konkurrenskraftig marknad för företag att delta i.
  • Ett transparent och öppet system som stärker förtroendet för den offentliga sektorn.
  • Bättre möjligheter att få en högre kvalitet på de tjänster och produkter som man köper in.
  • En möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen genom att bidra till sociala och miljömässiga mål.

Vad innebär LOU-lagen?

LOU står för Lagen om offentlig upphandling och är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2008. Lagen syftar till att reglera offentlig upphandling och gynna en sund konkurrens och samtidigt uppfylla krav på transparens och likabehandling vid offentlig upphandling. LOU-lagen är utformad för att ge alla företag en chans att delta i anbudstävlingar och den gäller för de flesta offentliga myndigheter, organisationer och inrättningar i Sverige.

    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV