Omsättningstillgång

Omsättningstillgång

Omsättningstillgång, också känt som rörliga tillgångar, är tillgångar som kan snabbt omvandlas till pengar. De är viktiga för företag eftersom de ger bolaget möjlighet att snabbt ta in pengar och betala för sina löpande utgifter.

Vad som räknas som omsättningstillgång

De vanligaste tillgångarna som räknas som omsättningstillgångar är kundfordringar, varulager och likvida medel. Kundfordringar visar det belopp som företaget har att ta emot från kunder som inte betalat sina fakturor ännu. Varulager, å andra sidan, består av den produkt som företaget säljer och som förväntas säljas inom en snar framtid. Likvida medel är pengar som finns på företagets bankkonto eller i en likviditetsfond, tillgängliga för användning när som helst.

Vad är syftet med omsättningstillgångar

Syftet med omsättningstillgångar är att säkerställa att företaget har tillräckligt med pengar för att betala för sina löpande kostnader såsom löner, hyra och räkningar. Genom att ha tillräckliga omsättningstillgångar kan företaget snabbt konvertera dessa till pengar för att möta dessa utgifter.

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till omsättningstillgångar

Det är viktigt för företag att övervaka sina omsättningstillgångar regelbundet för att säkerställa att de inte blir för höga eller för låga. Om företaget har för många omsättningstillgångar, t.ex. om varulagerhögen blir för stor, kan det leda till att företaget måste sälja varorna till rabatterade priser för att få in mer kassa. Om företaget å andra sidan har för få omsättningstillgångar kan det leda till att företaget inte kan betala räkningar och löner i tid.

Summering

Omsättningstillgångar är en viktig del av ett företags balansräkning. De kan snabbt omvandlas till pengar och är därför viktiga för företagets överlevnad och tillväxt. Kundfordringar, varulager och likvida medel är vanliga exempel på omsättningstillgångar, men det är viktigt för företag att övervaka dem regelbundet för att säkerställa att de inte blir för höga eller för låga.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV