Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet

Ofta kommer man som företagare i kontakt med begreppet omvänd skattskyldighet. Det är ett begrepp som används inom momsregler och betyder att mottagaren istället för avsändaren betalar momsen på en vara eller tjänst.

Hur fungerar omvänd skattskyldighet?

Istället för att leverantören fakturerar moms till kunden, som i sin tur betalar momsen till leverantören, betalar kunden momsen direkt till Skatteverket. Detta gäller för vissa specifika varor och tjänster inom EU. Syftet med omvänd skattskyldighet är att förhindra momsbedrägerier där momsen undviks att betalas till Skatteverket.

Vilka varor och tjänster gäller omvänd skattskyldighet för?

Omvänd skattskyldighet gäller bland annat för försäljning av mobiltelefoner, datorer, energiprodukter och bygg- och anläggningstjänster. Det gäller även för vissa tjänster som är direkt relaterade till dessa varor, exempelvis installation av mobiltelefonmaster.

Fördelar med omvänd skattskyldighet

En fördel med omvänd skattskyldighet är att man minskar risken för att utsättas för bedrägerier. Eftersom mottagaren betalar momsen till Skatteverket minskar risken för momsbedrägerier där momsen undviks att betalas till myndigheterna.

Nackdelar med omvänd skattskyldighet

En potentiell nackdel med omvänd skattskyldighet är att det kan skapa administrativt arbete för företagen, särskilt för mindre företag som inte har lika stora resurser som större företag. Företaget måste exempelvis kunna skilja på vilka varor eller tjänster omvänd skattskyldighet gäller för och vilka som inte omfattas av detta.

Sammanfattning

Omvänd skattskyldighet är en momsregel som används inom EU för vissa varor och tjänster. Istället för att tillämpa vanliga momsregler där leverantören fakturerar kunden moms, betalar kunden momsen direkt till Skatteverket. Syftet med regeln är att förhindra momsbedrägerier där momsen undviks att betalas till myndigheterna. Trots fördelarna som omvänd skattskyldighet innebär, finns det även nackdelar eftersom det kan skapa mer administrativt arbete för företagen.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV