Option

Option

Att ha en option innebär att man har rätt att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris under en förutbestämd tidsperiod. Det är ett vanligt sätt för företag att skydda sig mot eventuella prisförändringar eller för att spekulera på framtida prisförändringar.

Call-option

En call-option ger köparen rätten att köpa en tillgång till ett förutbestämt pris, kallat strike-priset. Om marknadspriset på tillgången stiger över strike-priset, kan köparen utnyttja optionen och köpa tillgången till strike-priset och sedan sälja den på marknaden för en vinst.

Put-option

En put-option ger köparen rätten att sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Om marknadspriset på tillgången sjunker under strike-priset kan köparen utnyttja optionen och sälja tillgången till strike-priset och sedan köpa den till ett lägre pris på marknaden för en vinst.

Amerikanska optioner

En amerikansk option kan utnyttjas när som helst under optionens tidsperiod. Det gör den mer flexibel än en europeisk option som bara kan utnyttjas vid optionens utgångsdatum.

Europeiska optioner

En europeisk option kan bara utnyttjas vid optionens utgångsdatum. Detta gör det svårare för spekulanter att bedriva arbitrage, vilket är när man köper en tillgång till ett lägre pris på en marknad för att sälja den till ett högre pris på en annan marknad.

Optioner i investeringar

Optioner används oftast i investeringar där man vill skydda sig mot prisförändringar. Till exempel, en producent av råvaror kan köpa en put-option för att skydda sig mot fallande råvarupriser. Om priset på råvaran sjunker under optionens strike-pris, kan producenten utnyttja optionen och sälja råvaran till strike-priset och på så sätt minska förlusterna.

Spekulanter kan också använda optioner för att spekulera på framtida prisförändringar, men detta är vanligtvis en högriskstrategi och bör bara användas av personer med stor kunskap inom investeringar.

Sammanfattning

Optioner är ett vanligt sätt för företag att skydda sig mot prisförändringar eller för att spekulera på framtida prisförändringar. En call-option ger rätten att köpa en tillgång till ett förutbestämt pris och en put-option ger rätten att sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst under optionens tidsperiod medan europeiska optioner bara kan utnyttjas vid optionens utgångsdatum. Användning av optioner är vanliga i investeringar, men det är en högriskstrategi som bör användas med försiktighet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV