Pantbrev

Pantbrev

Pantbrev är en viktig juridisk handling som används som säkerhet vid lån. När man lånar pengar av en bank eller annan långivare kan det krävas att man lämnar ett pantbrev som säkerhet för lånet. Detta är en försäkran från låntagaren till långivaren om att lånet kommer att återbetalas i sin helhet.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är en handling som utfärdas av en fastighetsägare och ger innehavaren, oftast en bank eller annan långivare, rätt till pant i fastigheten. Detta sker vanligtvis när fastighetsägaren lägger upp fastigheten som säkerhet för ett lån.

Pantbrevet innehåller information om fastigheten och det belopp som lånats. Det ger långivaren rätt att ta ut panten om lånet inte betalas tillbaka enligt avtalet mellan låntagaren och långivaren. Pantbrevet är alltså en viktig handling som ger långivaren en extra säkerhet.

Vad händer när pantbrevet realiseras?

Om lånet inte betalas tillbaka som avtalat kan pantbrevet realiseras. Detta innebär att långivaren tar ut panten, det vill säga säljer fastigheten för att få tillbaka de pengar som lånats ut.

Den som äger fastigheten har då rätt att få eventuellt överskott, det vill säga den summa som blir kvar efter att alla lånekostnader och eventuella räntor har betalats. Om summan inte täcker lånet kan långivaren kräva att låntagaren betalar mellanskillnaden.

Vad är skillnaden mellan pantbrev och inteckning?

Pantbrev och inteckning är två begrepp som ofta förväxlas med varandra. En inteckning är en rättighet som ger innehavaren rätt att få betalt för en skuld med hjälp av fastigheten. Pantbrevet är det dokument som visar att det finns en inteckning i fastigheten.

Skillnaden mellan pantbrev och inteckning är alltså att pantbrevet är själva dokumentet som intygar om att det finns en inteckning. En inteckning kan alltså finnas utan ett pantbrev, men ett pantbrev kan inte finnas utan en inteckning.

Sammanfattning

Pantbrev är en viktig juridisk handling som används som säkerhet vid lån. Detta är en försäkran från låntagaren till långivaren om att lånet kommer att återbetalas i sin helhet. Ett pantbrev är en handling som utfärdas av en fastighetsägare och ger innehavaren, oftast en bank eller annan långivare, rätt till pant i fastigheten. Pantbrevet är alltså en viktig handling som ger långivaren en extra säkerhet. Vid realisering av pantbrevet har den som äger fastigheten rätt till eventuellt överskott efter att alla kostnader har betalats. Skillnaden mellan pantbrev och inteckning är att pantbrevet är det dokument som visar att det finns en inteckning i fastigheten.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV