Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

En pensionsgrundande inkomst (PGI) spelar en viktig roll för att avgöra hur mycket du kommer att få i pension. Det är den inkomst som du betalar socialavgifter på och den utgör grunden för dina framtida pensionsutbetalningar. Det är därför viktigt att förstå vad PGI innebär och hur det påverkar din pension.

Vad är pensionsgrundande inkomst?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är den totala inkomsten som du tjänar som arbetsinkomst, exempelvis lön, och som du betalar socialavgifter på. Pensionsgrundande inkomst påverkar hur mycket du får i pensionssparande och hur mycket du får i pension när du går i pension.

Hur påverkar pensionsgrundande inkomst min pension?

Din pensionsgrundande inkomst är en viktig faktor som påverkar storleken på din pension. Pensionsrättigheten är baserad på hur mycket du betalar i socialavgifter på din pensionsgrundande inkomst. Ju högre din pensionsgrundande inkomst, desto högre blir din framtida pensionsutbetalning. Det är därför viktigt att ha en hög pensionsgrundande inkomst för att öka chanserna att få en hög pension.

Vad räknas inte som pensionsgrundande inkomst?

Det finns inkomster som inte räknas som pensionsgrundande inkomst. Detta inkluderar exempelvis inkomster från aktier, räntor och utdelningar. Andra inkomster som inte räknas som pensionsgrundande inkomst är sjukpenning, föräldrapenning och sjukersättning.

Kan jag påverka min pensionsgrundande inkomst?

Ja, det finns flera sätt att öka sin pensionsgrundande inkomst. Ett sätt är att arbeta mer och ha en högre lön. Som företagare kan du också göra avdrag på dina sociala avgifter, vilket kan öka din pensionsgrundande inkomst. Det är också viktigt att tänka på att genom att spara pengar på exempelvis ett pensionssparande eller ett investeringssparande, kan du öka din framtida pensionsgrundande inkomst.

Sammanfattning

Pensionsgrundande inkomst (PGI) spelar en viktig roll för att bestämma din framtida pensionsutbetalning. Genom att ha en hög pensionsgrundande inkomst genom exempelvis högre lön eller investeringar, kan du öka chanserna att få en högre pension när du går i pension. Det är också viktigt att känna till vad som räknas som pensionsgrundande inkomst och vad som inte räknas för att undvika överraskningar när det kommer till din pension.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV