Preliminärskatt

Preliminärskatt – vad är det?

Preliminärskatt är den skatt som betalas in under årets gång, i förväg på den beräknade årsinkomsten. Det är en metod för staten att få in skatt under årets lopp, istället för att endast förlita sig på den slutgiltiga skatteberäkningen efter avslutat räkenskapsår.

Hur fungerar det?

För att beräkna den preliminära skatten, behöver du först uppskatta din årsinkomst. Det kan göras genom att titta på din senaste skatteåterbäring, tidigare års inkomstdeklaration eller genom att göra en uppskattning utifrån vad du tjänat hittills under året.

När du har uppskattat din årsinkomst, kan du sedan använda Skatteverkets beräkningsverktyg eller deras app för att räkna ut hur mycket preliminärskatt du ska betala per månad eller kvartal. Detta belopp baseras på din uppskattade årsinkomst.

Det är viktigt att notera att den preliminära skatten endast är en uppskattning och kan behöva justeras efter det faktiska skatteårets slut. Om din årsinkomst visar sig vara lägre än vad du uppskattade, kan du få tillbaka pengar vid årets slut. Om din årsinkomst är högre än vad du uppskattade, kan du däremot behöva betala in mer skatt.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar din preliminärskatt i tid, kan du få betala en förseningsavgift. Detta kan undvikas genom att betala i tid eller genom att kontakta Skatteverket för att diskutera betalningsalternativ.

Det är också viktigt att se till att den preliminära skatten betalas i tid för att undvika stora obetalda skattebelopp vid årets slut.

Sammanfattning

Preliminärskatt är den skatt som betalas in under årets lopp, baserad på en uppskattad årsinkomst. Det är en viktig del av skattesystemet i Sverige och innebär att skattebeloppet betalas in i förväg, istället för på en slutgiltig skatteberäkning. Det är viktigt att se till att preliminärskatten betalas i tid och att den alltid är baserad på en realistisk uppskattning av inkomsten.

Listor

Exempel på viktiga faktorer att ta hänsyn till vid uppskattning av årsinkomst:

  • Lön från arbete
  • Sjukpenning eller föräldrapenning
  • Kapitalinkomster (t.ex. räntor eller utdelningar)
  • Egen verksamhet (t.ex. enskild firma)
  • Försäljning av fastighet    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV