Prisbasbelopp

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) är en fastställd summa av pengar som används för att beräkna olika former av bidrag och avgifter. Det används som en måttstock för att bestämma gränser för olika förmåner och bidrag, såsom sjukpenning, föräldrapenning, livränta, samt för att beräkna högkostnadsskyddet för läkemedel.

PBB fastställs varje år av Socialstyrelsen och är baserat på den genomsnittliga förväntade prisökningen på mediciner och sjukvårdskostnader. Prisbasbeloppet används sedan för att justera olika bidrag och förmåner efter inflationen.

Så används Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet används som en måttstock för att bestämma vilka personer som har rätt till olika förmåner och bidrag, som föräldrapenning eller sjukpenning. För att få rätt till dessa förmåner måste inkomsten vara lägre än en viss procent av PBB.

PBB används också för att beräkna högkostnadsskyddet för läkemedel. När en person köper läkemedel på recept kan kostnaderna räknas samman, och när de överskrider det fastställda högkostnadsskyddet så betalar personen enbart en lägre summa för sina läkemedel.

PBB används också för att beräkna livränta. Livräntan betalas ut till personer som har permanent skada eller förlorat förmågan att arbeta. Summan av livräntan baseras på PBB, som ändras varje år. Det betyder att ju högre PBB är, desto högre blir livräntan.

Prisbasbeloppet 2022

Inför 2022 har PBB fastställts till 47 700 kronor. Detta är en ökning på 2,85% från föregående år. Det betyder att olika förmåner och bidrag som är baserade på PBB kommer att justeras efter denna ökning från och med den första januari 2022.

Sammanfattning

Prisbasbeloppet är en viktig del av det svenska skattesystemet och används för att bestämma gränser och förmåner i samband med bidrag, sjukpenning och läkemedel. PBB fastställs varje år av Socialstyrelsen och baseras på förväntad prisökning inom sjukvård och mediciner. Detta viktiga verktyg hjälper till att garantera att stöd och bidrag är rimliga och tillgängliga för människor med lägre inkomster och de som behöver dem mest.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV