Prokura

Prokura

Prokura är en form av fullmakt som ger en person rätt att representera ett företag i affärsfrågor. Med prokura kan den som innehar fullmakten exempelvis teckna avtal och sköta betalningar på företagets vägnar. Det är dock viktigt att påpeka att prokura inte ger någon befogenhet att ta över företagets ledning.

Vilka kan ha prokura?

Prokura kan ges till den som är anställd på företaget eller till utomstående personer, exempelvis revisorer eller advokater. Det är upp till företaget självt att besluta vem som ska ha prokura. Vanligtvis är det dock VD:n eller någon annan ledande person i företaget som är den som utfärdar prokuran.

Hur utfärdas prokura?

För att utfärda prokura krävs en formell handling, vilket innebär att det måste finnas ett dokument som visar att fullmakten utfärdats. I dokumentet ska det framgå vilka befogenheter den som innehar prokuran har, samt vilket företag som fullmakten gäller för. Det är också viktigt att dokumentet undertecknas av den som går med på att ge prokuran, samt av personen som kommer att inneha den.

Vad är viktigt att tänka på med prokura?

Det är viktigt att prokuran ges med omsorg och att den som innehar fullmakten hanterar den på ett ansvarsfullt sätt. Om någon missbrukar sin prokura kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. Därför är det viktigt att se till att personen som får prokuran är pålitlig och har rätt kompetens för att sköta de uppgifter som prokuran innebär.

Sammanfattning

Att ge någon prokura är att ge den rätt att representera företaget i affärsfrågor. Det är viktigt att prokuran ges med omsorg och att den som innehar fullmakten hanterar den på ett ansvarsfullt sätt. Prokura kan ges till anställda eller utomstående personer och kräver en formell handling för att utfärdas.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV