Regressrätt

Regressrätt

Regressrätt är en term som används inom lagstiftningen för att avse rätten att kräva återbetalning från en annan person. Det kan innebära att en person har rätt att kräva återbetalning från en annan person på grund av att den förstnämnda personen har betalat för något som den senare personen är skyldig att betala för.

Vad är regress?

Regress innebär att en person som har betalat för något som en annan person är skyldig att betala för har rätt att kräva återbetalning från den personen. Detta är vanligtvis tillåtet enligt lag, förutsatt att kravet är välgrundat och befogenhet kan styrkas.

Regresstalan

För att driva en regressrätt krävs en regresstalan där den personen som har betalat för något kräver återbetalning från den personen som egentligen är skyldig att betala. Det kan vara till exempel om en entreprenör har betalat för arbete som en underleverantör har utfört, men som entreprenören inte fått betalt från sin kund för, så har entreprenören rätt att driva en regresstalan mot sin kund.

Reglerna för regressrätt

Reglerna för regressrätt varierar mellan olika rättsordningar. I Sverige finns det lagar som reglerar när en person har rätt till regress, och hur regressrätten ska hanteras i praktiken. Enligt svensk rätt är det till exempel möjligt att kräva regress även om den person som ska betala egentligen inte är ansvarig för den skyldighet som pengarna betalades för.

Regresstid

Regresstid är den tid som en person har på sig att driva en regresstalan. I Sverige är regresstiden vanligtvis tre år från det datum då den person som har betalat pengar för något insåg eller borde ha insett att fordran existerade.

Sammanfattning

Regressrätt är en viktig rättighet inom lagstiftningen som ger personer rätt att kräva återbetalning från andra personer som är skyldiga att betala för något. Regressrätten kan användas för att skydda entreprenörer och andra personer som betalar för något som de inte är ansvariga för, och det finns regler som styr hur regressrätten kan användas i praktiken. För att dra nytta av regressrätten är det viktigt att förstå reglerna som gäller och att agera snabbt för att försäkra sig om att återbetalningskravet är giltigt.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV