Rotavdrag

Rotavdrag

Rotavdrag är en skattereduktion som erbjuds till de svenska hushållen vid renovering, underhåll och reparation av bostäder och fritidshus. Det är ett sätt för regeringen att uppmuntra husägare att göra investeringar i sina fastigheter för att förbättra bostadsstandarden.

Vilka arbeten omfattas av rotavdraget?

Rotavdraget är avsett för arbeten som utförs av yrkesmässiga företag, på bostäder och fritidshus som ägs av privatpersoner. Arbetena ska vara avsedda för att bevara, reparera eller förbättra fastigheten och dess värde. Några exempel på arbeten som omfattas av rotavdraget är:

  • Renovering av badrum och kök
  • Installation av nya vitvaror, såsom diskmaskin och köksfläkt
  • Byggnation av altan, balkong eller uterum
  • Installation av solceller och värmepumpar
  • Byggande av garage

Vid renoveringar som omfattar flera moment ska minst hälften av den totala arbetskostnaden utgöras av ROT-arbete för att kvalificera för rotavdrag.

Hur mycket kan du få i rotavdrag?

Från och med 2021 är rotavdraget på 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Rotavdraget gäller för arbetskostnader upp till 75 000 kr per person och år. Det innebär att det maximala rotavdraget för en person är 22 500 kr per år.

Hur ansöker man om rotavdrag?

För att ansöka om rotavdrag ska du som privatperson eller fastighetsägare be den firma som utfört arbetet att lämna en specifikation av arbetskostnaden. Detta är en faktura som anger vilka arbeten som utförts, när arbetet påbörjades och avslutades samt den totala arbetskostnaden.

Specifikationen ska bifogas din deklaration när du lämnar in den till Skatteverket. Det går också att ansöka om rotavdrag elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst.

Sammanfattning

Rotavdrag är en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden inklusive moms som erbjuds till privatpersoner och fastighetsägare vid renovering, underhåll och reparation av bostäder och fritidshus. Det finns en hel del arbeten som kvalificerar för rotavdrag, inklusive renovering av kök och badrum, installation av nya vitvaror, byggnation av altaner och uterum och installation av solceller och värmepumpar. Vid ansökan om rotavdrag är det viktigt att ha en specifikation av arbetskostnaden från företaget som utfört arbetet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV