SA-skatt

SA-skatt: Vad är det och hur fungerar det?

SA-skatt, eller särskild löneskatt på pensioner och livräntor, infördes som en skattesats i Sverige den 1 januari 2017. Den gäller för de som tjänar mer än 44 000 kronor i månaden och har en pension. Syftet med skatten är att pensionärer ska betala en högre skatt på sin pension än de som fortfarande är i arbete.

Hur fungerar SA-skatt?

SA-skatten tas ut på de tjänstepensioner och livräntor som är högre än ett grundavdrag på 44 000 kronor per år. Skattesatsen är 6,1 procent och tas ut varje månad på belopp som överstiger grundavdraget. Denna skatt inkluderas i den allmänna inkomstskatten och betalas av de som har en pension eller en livränta.

SA-skatten påverkar inte den allmänna pensionen från staten eller avtalspensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är bara den del av pensionen som motsvarar den del som arbetsgivaren betalat in som omfattas av skatten.

Varför infördes SA-skatten?

De som arbetar betalar skatt på sin lön och arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter används för att finansiera sociala skyddsnät som sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och pensionssystem. Pensionärer betalar inte arbetsgivaravgifter, utan får istället en pension från tjänstgivaren eller från den statliga pensionen.

Syftet med SA-skatten är att pensionärer ska bidra till finansieringen av sociala skyddsnät på samma sätt som de som fortfarande arbetar. Skatten fungerar som en inkomstskatt på pensionärer och är en del av det svenska systemet med olika skattesatser beroende på inkomst.

Vilka påverkas av SA-skatten?

SA-skatten påverkar främst de pensionärer som har en tjänstepension eller livränta som överstiger grundavdraget på 44 000 kronor per år. Skatten påverkar inte den allmänna pensionen eller avtalspension som betalas av arbetsgivaren. De som tjänar mindre än 44 000 kronor per år på sin pension påverkas inte av skatten.

Kan man påverka sin SA-skatt?

Det finns ingen möjlighet att påverka SA-skatten eftersom den räknas ut automatiskt av Skatteverket. Det enda sättet att undvika att betala SA-skatt är att ha en pension på under 44 000 kronor per år. Det är dock viktigt att tänka på att pensionen är en del av den totala inkomsten och att den kan påverka den allmänna inkomstskatten.

Sammanfattning

SA-skatt är en skattesats som infördes i Sverige 2017 för att pensionärer ska bidra till finansieringen av sociala skyddsnät på samma sätt som de som fortfarande arbetar. Skatten påverkar främst de pensionärer som har en tjänstepension eller livränta som överstiger grundavdraget på 44 000 kronor per år. Det finns ingen möjlighet att påverka SA-skatten själv eftersom den räknas ut automatiskt av Skatteverket. Skatten inkluderas i den allmänna inkomstskatten och betalas av de som har en pension eller livränta samt tjänar mer än 44 000 kronor per månad.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV