Självdeklaration

Självdeklaration

Att göra sin självdeklaration är något som alla vuxna som har en inkomst behöver göra. Men vad är en självdeklaration, varför behöver den göras och hur går man tillväga? I den här artikeln kommer vi gå igenom allt du behöver veta om självdeklaration.

Vad är självdeklaration?

En självdeklaration är en deklaration som du som skattebetalare behöver lämna in till Skatteverket varje år. I självdeklarationen redovisar du din inkomst, dina avdrag och eventuella tillägg och därigenom beräknas din slutliga skatt.

Varför behöver man göra en självdeklaration?

En självdeklaration behöver du göra för att få en rättvisande beräkning av din skatt. Det kan finnas olika skäl till att din skatt inte har kunnat beräknas korrekt automatiskt under året. Kanske har du haft flera olika inkomster, bytt jobb eller haft stora avdrag. Genom att göra din självdeklaration kan du se till att du betalar rätt skatt för dina förhållanden.

Hur går man tillväga när man ska göra sin självdeklaration?

För att göra en självdeklaration behöver du ha din deklarationsblankett redo. Du kan antingen fylla i denna på papper eller digitalt via Skatteverkets hemsida. Till din deklaration ska du bifoga intyg på intäkter och avdrag, som exempelvis löneintyg eller kvitton. Om du har flera årsinkomster och avdrag kan det vara bra att ta kontakt med en skatteexperthjälp för att underlätta processen.

Vad händer när man har gjort sin självdeklaration?

När du har lämnat in din självdeklaration kommer Skatteverket att beräkna din slutliga skatt och skicka dig ett skattebesked. Om din skatt har beräknats felaktigt kan du begära en omprövning av din självdeklaration.

Sammanfattning

Att göra sin självdeklaration är något som alla vuxna med inkomst behöver göra. Detta behövs för att Skatteverket ska kunna beräkna en korrekt skatt för dig. Genom att fylla i din deklarationsblankett på papper eller digitalt kan du avsluta processen. När du har gjort din självdeklaration kommer Skatteverket att beräkna din slutliga skatt och skicka dig ett skattebesked. Genom att göra en självdeklaration kan du se till att betala rätt skatt för dina förhållanden.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV