Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad – Vad är det och vad påverkar den?

Skuldsättningsgraden, även kallad skuld till disponibel inkomst, är en viktig ekonomisk indikator för såväl privatpersoner som för hela nationer. Det innebär helt enkelt hur mycket skulder en person eller nation har i relation till deras inkomst eller BNP (brutonationalprodukt). En hög skuldsättningsgrad kan innebära en risk för ekonomisk instabilitet, medan en låg skuldsättningsgrad kan visa på en sund ekonomi.

Hur beräknas skuldsättningsgraden?

Skuldsättningsgraden beräknas genom att ta den totala skulden och dividera den med den totala disponibla inkomsten eller BNP. Ju högre skuldsättningsgrad desto större andel av disponibla inkomsten går till att betala av skulder.

För privatpersoner är skuldsättningsgraden extra viktig att ha koll på då det kan påverka möjligheten att ta lån i framtiden. En hög skuldsättningsgrad kan göra det svårt att få lån godkända, medan en låg skuldsättningsgrad kan öka chansen till en fördelaktig ränta vid lån.

Vad påverkar skuldsättningsgraden?

Det finns flera faktorer som kan påverka skuldsättningsgraden. En av de viktigaste faktorerna är räntan på lån. Om räntan går upp kan skuldsättningsgraden öka snabbt vilket kan innebära problem för privatpersoner och hela ekonomin.

En annan faktor som påverkar skuldsättningsgraden är kriser, som den senaste finanskrisen år 2008. Efter att många människor förlorat sina jobb och bolag gått i konkurs minskades inkomsterna och skulderna blev större. Detta ledde till ökad skuldsättning och minskad efterfrågan på marknaden, vilket påverkar hela ekonomin.

Finns det en rekommenderad skuldsättningsgrad?

Det finns ingen fastställd rekommenderad skuldsättningsgrad för privatpersoner men en allmän tumregel är att man inte bör ha en högre skuldsättningsgrad än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. För länder finns det en del rekommendationer. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt bör länder ha en skuldsättningsgrad på högst 60 procent av BNP.

Sammanfattning

Skuldsättningsgraden är en viktig indikator för ekonomisk hälsa både när det gäller privatpersoner och länder. Ju högre skuldsättningsgrad desto mer behöver man avsätta pengar för att betala av skulderna. Räntan och kriser är två viktiga faktorer som påverkar skuldsättningsgraden och en allmän tumregel för privatpersoner är att man inte bör ha en högre skuldsättningsgrad än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. För länder finns det en rekommendation om en skuldsättningsgrad på högst 60 procent av BNP.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV