SNI-kod

SNI-kod – vad är det?

SNI-kod står för Standard för näringsgrensindelning och är en klassificering av olika branscher och verksamheter. Det är en kod som används för att beskriva vilken typ av verksamhet ett företag bedriver och är en viktig del av statistik och forskning. SNI-koden är ifrågasatt av somliga, eftersom den inte alltid ger en helt rättvisande bild av verksamhetens faktiska verksamhet.

Vad innebär SNI-kod?

SNI-koden är en standard för näringsgrensindelning som infördes 2007. Koden används för att klassificera olika branscher och verksamheter och är ett verktyg som gör det enklare att förstå vilken typ av verksamhet ett företag bedriver. SNI-koden består av fyra siffror som indikerar vilken huvudkategori företaget tillhör, samt två siffror som beskriver vilken specifik underkategori som fokus ligger på.

SNI-koderna är utformade för att användas i samband med insamling av statistik och forskning. Genom att använda SNI-koder blir det lätt att jämföra liknande företag och branscher och dra slutsatser om utvecklingen inom olika näringsgrenar. Koden är dock inte heltäckande, eftersom den inte alltid tar hänsyn till en företags faktiska verksamhet, utan baserar sig på den företagsbeskrivning som företaget självt ger.

Hur används SNI-kod?

SNI-koder används främst i samband med statistik och forskning, både nationellt och internationellt. Koden är en standard som används av myndigheter, organisationer och företag för att beskriva och rapportera sin verksamhet. Utöver detta används SNI-koder även vid till exempel administration av moms och skatter.

SNI-koderna är utvecklade av statistiska myndigheter, som Eurostat och Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. De olika länderna har egna SNI-koder som anpassats efter lokala förhållanden. Vid varje nya version av SNI-katalogen görs utvecklingar för att täcka nya branscher och verksamheter.

Vilken betydelse har SNI-kod?

SNI-koderna är en viktig del av insamling och rapportering av statistik. Med hjälp av SNI-koder är det enklare att jämföra liknande företag och branscher och dra slutsatser om utvecklingen inom olika näringsgrenar. För företag i sig själva är koden mindre relevant, eftersom den inte alltid ger en helt rättvisande bild av verksamhetens faktiska verksamhet.

Det är dock viktigt för företag att använda sig av rätt SNI-kod så att deras verksamhet representeras rätt i statistiken. En Klassificering av fel SNI-kod kan leda till missvisande statistik och missuppfattningar av en bransch eller företag.

Sammanfattning

SNI-kod står för Standard för näringsgrensindelning och är en klassificering av olika branscher och verksamheter. Koden är en viktig del av statistik och forskning och används för att beskriva vilken typ av verksamhet ett företag bedriver. SNI-koderna är utvecklade av statistiska myndigheter och används främst vid export/import och vid rapportering av statistik. Det är viktigt för företag att använda rätt SNI-kod så att deras verksamhet representeras rätt i statistiken.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV