Täckningsbidrag

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är en viktig ekonomisk term som används inom företagsekonomi för att utvärdera lönsamheten i en produkt eller tjänst. Täckningsbidraget innebär försäljningspriset på produkten minus dess totala rörliga kostnader.

Vad är rörliga kostnader?

Rörliga kostnader är de kostnader som är direkt relaterade till tillverkningen eller försäljningen av en produkt eller tjänst. Dessa kostnader inkluderar materialkostnader, direkt arbetskraft, frakt och förpackning. De varierar i proportion till tillverkningen eller försäljningen av produkten eller tjänsten.

Täckningsbidragets betydelse

Täckningsbidraget ger företagsledningen en viktig indikation på hur en produkt presterar ekonomiskt. Om täckningsbidraget är positivt, det vill säga att försäljningspriset är högre än de totala rörliga kostnaderna för produkten, genererar produkten en vinst för företaget. Om täckningsbidraget är negativt, det vill säga att försäljningspriset är lägre än de totala rörliga kostnaderna för produkten, genererar produkten en förlust för företaget.

Täckningsbidraget och break-even punkten

Täckningsbidraget är också användbart för att beräkna break-even punkten för en produkt. Break-even punkten är den punkt där företaget inte längre upplever en förlust eller en vinst, utan täcker bara sina kostnader. Genom att dela företagets totala fasta kostnader med täckningsbidraget kan företaget beräkna den mängd produkter som måste säljas för att täcka sina kostnader och därmed nå break-even punkten.

Täckningsbidraget och prissättning

Täckningsbidraget kan också användas för att bestämma rätt pris på en produkt. Genom att lägga till en mark-up på täckningsbidraget kan företaget bestämma det lämpliga försäljningspriset för dess produkter.

Sammanfattning

Täckningsbidraget är en viktig ekonomisk term som används för att utvärdera lönsamheten i en produkt eller tjänst. Genom att ta hänsyn till försäljningspriset och de totala rörliga kostnaderna ger täckningsbidraget en viktig indikation på företagets ekonomiska prestanda. Det är också användbart för att beräkna break-even punkten och bestämma prissättning på produkter.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV