Tillgång

Tillgång

Tillgång är ett vanligt begrepp som används inom både ekonomi och teknik. Ordet innebär helt enkelt att man har tillgång till något. Men vad innebär egentligen tillgång? Och hur används det inom olika områden?

Ekonomi

Inom ekonomi syftar tillgång vanligtvis på olika typer av tillgångar som ett företag eller en individ äger eller har tillgång till. Tillgångar kan vara allt från fysiska saker som fastigheter, utrustning och lager till ekonomiska resurser som pengar på banken och investeringar. Tillgångar är viktiga för att mäta en persons eller företags ekonomiska styrka och förmåga att genomföra projekt och investeringar.

Det finns olika sätt att värdera en tillgång, och oftast används ett marknadspris för att bestämma en tillgångs värde. Ju högre marknadspris, desto högre värde på tillgången.

Teknik

Inom teknik används tillgång på något annat sätt. Här syftar tillgång oftast på olika tekniska resurser som en organisation eller individ har tillgång till. Det kan till exempel handla om programvara, hårdvara, nätverk eller servrar. Tillgångar i teknikens värld är viktiga för att en organisation ska kunna utföra arbete och erbjuda en servicenivå som upprätthåller kundernas förväntningar.

Tillgångar inom teknik skiljer sig från tillgångar i ekonomi genom att de inte har ett marknadspris. Istället värderas tekniska tillgångar baserat på deras förmåga att utföra olika funktioner. Ju bättre en teknisk tillgång kan utföra en viss funktion, desto mer ovärderlig blir den för organisationen eller personen.

Summering

Tillgång är ett alltigenom användigt ord inom både ekonomi och teknik. I en ekonomisk mening syftar tillgång vanligtvis på olika tillgångar som någon äger eller har tillgång till, medan det inom teknik handlar om tekniska resurser som behövs för att utföra arbete och erbjuda en hög servicenivå.

Tillgångars värde varierar beroende på vilket område man talar om. I ekonomi är tillgångar vanligtvis värderade efter marknadspris, medan tillgångar inom teknik värderas efter deras funktion.

Det är viktigt att ha tillgångar oavsett vilket område man befinner sig inom. Det kan inte bara hjälpa en person eller organisation att mäta sin ekonomiska styrka och tekniska förmåga, utan också upprätthålla höga servicenivåer och utföra viktigt arbete.

 • Tillgångar inom ekonomi kan vara fysiska saker eller ekonomiska resurser.
 • Tillgångar inom teknik kan vara programvara, hårdvara, nätverk eller servrar.
 • Tillgångar i ekonomi värderas efter marknadspris, medan tillgångar inom teknik värderas efter deras funktion.
 • Tillgångar är viktiga för att mäta en persons eller företags ekonomiska styrka och förmåga att utföra arbete och erbjuda en hög servicenivå.
 • Tillgång är med andra ord en viktig del av både ekonomi och teknik och något som alla borde ha god koll på.
   Prenumerera på nyheter    Bifoga ditt CV