Traktamente

Traktamente

Traktamente är en ersättning som kan betalas ut till anställda som reser i tjänsten och som måste övernatta på annan ort. Det är en form av kostersättning som täcker de extra utgifter som uppstår när man reser bort för att utföra sitt arbete.

År 2021 är traktamentet skattefritt upp till 360 kr per dygn. Överstiger kostnaden detta belopp så kommer resten att betraktas som en löneförmån och beläggas med skatt.

Hur högt traktamente som betalas ut bestäms av arbetsgivaren och kan variera beroende på vilket land, vilken region och vilket boende som resenären väljer. Detta kan vara en fast summa per dygn eller baserat på faktiska utgifter.

Traktamentet täcker inte enbart kostnaden för boende och mat utan även andra utgifter som exempelvis parkering, taxi och förköp av kollektivtransport. Detta beror på att anställda som reser i tjänsten ofta är beroende av att använda bil eller kollektivtrafik för att ta sig till och från sitt arbete.

Det finns dock vissa begränsningar för vilka utgifter som kan täckas av traktamentet. Det är viktigt att den anställde har kvitton på de utgifter som täcks av traktamentet, annars kan de inte godkännas av Skatteverket.

För att betala ut traktamente till anställda måste arbetsgivaren ha ett tydligt system för att kontrollera vilka anställda som har rätt till traktamente och hur mycket som ska betalas ut. Det är viktigt att ha en klar policy för att undvika missbruk.

Det finns även olika riktlinjer och rekommendationer från branschorganisationer och myndigheter som arbetsgivare kan följa för att säkerställa att de betalar ut ett rimligt och rättvist traktamente till sina anställda.

Sammanfattningsvis är traktamente en kostersättning som kan betalas ut till anställda som reser i tjänsten och som övernattar på annan ort. Det täcker inte bara boende och mat utan även andra utgifter som parkering och kollektivtransport. Arbetsgivare måste ha en tydlig policy och ett system för att betala ut traktamente på ett korrekt och rättvist sätt.

Exempel på organisationers riktlinjer för traktamente

– Arbetsgivarverket rekommenderar ett traktamente på 450 kr per dygn inom Sverige och 600 kr per dygn vid utlandsresor.
– Svenskt Näringsliv rekommenderar ett traktamente på 550 kr per dygn inom Sverige och 800 kr per dygn vid utlandsresor.
– Kommunala Företagens Riksförbund (KFR) rekommenderar ett traktamente på 450-700 kr per dygn beroende på ort och boende.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV