Utgående moms

Utgående moms

Utgående moms är en moms som tillsammans med ingående moms utgör den moms som företag måste betala eller få tillbaka från Skatteverket. Utgående moms är den moms som läggs på priset för de varor eller tjänster som företaget säljer.

Vad är momssatsen för utgående moms?

Momssatsen för utgående moms varierar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som säljs. För de flesta produkter och tjänster är momssatsen 25%, men det finns också en reducerad momssats på 12% som gäller för exempelvis livsmedel och restaurangtjänster. För vissa varor och tjänster, såsom böcker och tidningar, gäller en ännu lägre momssats på 6%.

Vad är skillnaden mellan utgående moms och ingående moms?

Utgående moms läggs på priset för varor och tjänster som företaget säljer, medan ingående moms är moms som företaget betalar för varor och tjänster som man köper in för att bedriva verksamheten. Skillnaden mellan utgående moms och ingående moms är vad företaget betalar i moms till Skatteverket.

Hur deklarerar man utgående moms?

Företag deklarerar utgående moms i sin momsdeklaration som lämnas in till Skatteverket. I momsdeklarationen ska företaget redovisa hur mycket utgående moms man har tagit betalt för under perioden. Därefter drar man av den ingående momsen som man har betalat för varor och tjänster som man köpt in under samma period. Det belopp som återstår är den moms som företaget ska betala till Skatteverket.

Vad händer om man redovisar felaktig utgående moms?

Om man redovisar felaktig utgående moms kan man bli skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald moms till Skatteverket och i värsta fall kan man även bli föremål för straffrättslig påföljd. Det är därför viktigt att man alltid redovisar rätt utgående moms i sin deklaration.

Sammanfattning

Utgående moms är moms som läggs på priset för de varor och tjänster som företag säljer. Momsen ska redovisas i momsdeklarationen och betalas till Skatteverket. Felaktig redovisning av utgående moms kan leda till straffrättslig påföljd och återbetalningsskyldighet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV