Verifikation

Verifikation

Verifikation är processen att bekräfta och verifiera transaktioner eller händelser som skett. Det är en viktig del av redovisningen, där varje transaktion måste verifieras så att den stämmer överens med bokföringsprinciper och lagkrav.

Vad innebär verifikation?

Verifikation är en process där varje transaktion granskas och bekräftas. Det innebär att man försäkrar sig om att det som bokförts också faktiskt inträffade, och att det finns tillräcklig dokumentation för att stödja transaktionen.

För att en verifikation ska vara giltig behöver den bestå av följande information:

  • Datum för transaktionen
  • Belopp som bokförs
  • En beskrivning av transaktionen
  • Stödjande dokumentation som fakturor eller kvitton

Hur fungerar verifikation i praktiken?

Verifikation är en grundläggande del av bokföringen och används oftast i samband med bokföringsprogram. När man bokför en transaktion i bokföringsprogrammet kan man välja att skapa en verifikation. Detta innebär att man länkar en transaktion till en specifik verifikationsnummer, där varje verifikationsnummer är unikt.

För att kunna verifiera en transaktion måste man ha dokumentation som stödjer transaktionen. Detta kan vara kvitton, fakturor eller andra papper som visar att transaktionen har skett och att beloppet är korrekt.

Vilken roll spelar verifikation inom redovisning?

Verifikation är viktig inom redovisning då det ger en säkerhet och trygghet att transaktionerna som bokförs är riktiga och korrekta. Det är en viktig del av bokföringen och görs för att uppfylla bokföringsprinciperna och lagkraven.

Vid revision kommer revisorn att bekräfta accountingobjekten med verifikationer. Detta innebär att revisorn väljer ett antal transaktioner och sedan granskar dessa för att säkerställa att de har tillräcklig dokumentation och att det inte finns några felaktigheter.

Sammanfattning

Verifikation är en grundläggande del av bokföringen och innebär att varje transaktion granskas och bekräftas. Det är viktigt att ha dokumentation som stödjer transaktionen för att kunna verifiera den. Verifikation är nödvändig för att uppfylla bokföringsprinciper och lagkrav, och är en viktig del av revisionen.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV