Nyheter

Nyhetsinlägg om momsbefrielser för mindre företag

 Momsbefrielse för små verksamheter:  Fr.o.m. 1 januari 2017 kan den som startar upp en näringsverksamhet välja att inte registrera sig för moms. Det gäller upp till en årsomsättning på 30 000 kr, så det berör bara de allra minsta affärsprojekten. Men alla måste ju börja någonstans, och man kan alltså välja att från början sälja momsfritt. Nackdelen är förstås att man inte heller får dra av...

LÄS MER