Affärsmodell Canvas

Affärsmodell Canvas | Fyll i nedan och få din PDF fil direkt!

En affärsmodell beskriver den övergripande strategi och planeringen för hur ett företag tänker tjäna pengar. Detaljnivån varierar, men syftet är att tydligt visa hur verksamheten tänker generera inkomster, vilken typ av verksamhet det handlar om och hur företaget tänker hantera sina kunder och samarbetspartners. Affärsmodellen är viktig för att visa företagets intjäningsförmåga för både potentiella investerare och befintliga delägare. Det är vanligt att en affärsmodell krävs när man ansöker om lån för att starta en ny verksamhet.

Affärsmodell Canvas Fyll i fälten nedan och få din PDF-fil direkt


0 av max 500 tecken


0 av max 400 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 500 tecken


0 av max 450 tecken

0 av max 200 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 450 tecken

En affärsmodell canvas är ett verktyg för att skapa en översiktlig visualisering av ett företags affärsmodell. Det hjälper till att tydliggöra hur verksamheten tänker generera inkomster, vilken typ av verksamhet det handlar om och hur företaget tänker hantera sina kunder och samarbetspartners.

I många fall delas affärsmodellen upp i verksamhetsmodell och intäktsmodell för att särskilja den praktiska driften från de ekonomiska aspekten. Med hjälp av vår automatiserade canvas har du möjligheten att snabbt och enkelt skapa en tydlig affärsmodell för att ge både dig själv och andra en bättre överblick. Då vårt system bygger på den vanligt förekommande Business Modell Canvas (BMC) så får du en affärsmodell som lever upp till de förväntningar som många numera har på moderna affärsmodeller.

En affärsmodell blir i många fall ett tecken på seriositet och gör det enklare för dig själv att få överblick och även engagera andra i den planerade verksamheten. Canvas-modellen, eller affärsmodellcanvasen, har nio beståndsdelar och ämnar belysa vilka verksamheten riktar sig till, hur verksamheten skapar värde, vilka kanaler som kommer att användas, hur verksamheten kommer att förhålla sig till kunderna, hur kunderna kommer att resultera i intäkter, vilka avgörande resurser och sysslor som krävs för att tillämpa modellen samt vilka kostnader som kommer att uppstå i samband med att verksamheten drivs.

Med vårt automatiserade system kan du skapa en canvas-affärsmodell som ger dig full överblick över den planerade verksamheten. Du kan även med all enkelhet justera den allt eftersom för att få en känsla för hur olika omständigheter kan tänkas komma att påverka förutsättningarna.

En affärsmodell canvas är ett bra verktyg för att visa företagets intjäningsförmåga för både potentiella investerare och befintliga delägare. Det är också vanligt att en affärsmodell krävs när man ansöker om lån för att starta en ny verksamhet.

På vår hemsida kan du enkelt fylla i fälten på vår affärsmodell canvas och skapa en print-ready PDF som du kan skicka eller skriva ut.

Nej, vår affärsmodell canvas är helt gratis att använda.

Ja, du kan redigera fälten och ladda ner en ny fil direkt utan att förlora informationen du fyllt i tidigare.

Att skapa en tydlig och översiktlig affärsmodell är viktigt för att visa företagets intjäningsförmåga för både potentiella investerare och befintliga delägare. Vår affärsmodell canvas är ett enkelt verktyg för att skapa en visualisering av din verksamhet.

Med vår affärsmodell canvas kan du enkelt fylla i fälten på vår hemsida och skapa en print-ready PDF som du kan skicka eller skriva ut. Det är också vanligt att en affärsmodell krävs när man ansöker om lån för att starta en ny verksamhet. Vårt verktyg är helt gratis att använda och du kan enkelt redigera den efter att du har skapat den.

Vi hoppas att vårt verktyg kan hjälpa dig att skapa en tydlig och översiktlig affärsmodell för din verksamhet.

Har du frågor kring verktyget eller förslag på förbättringar? Kontakta oss här. Har du sett våra andra verktyg? Kika här.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

affärsmodell canvas


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV