Affärsmodell Canvas

Fyll i din Canvas affärsmodell nedan och få din PDF fil direkt!

En affärsmodell är en övergripande beskrivning av ett företags verksamhet. Hur omfattande och detaljerad den är varierar stort, men generellt anses dess syfte vara att tydliggöra hur verksamheten planerar att tjäna pengar, dess verksamhetsinriktning och hur företaget kommer att förhålla sig till kunder och samarbetspartners. Syftet med modellen är att tydliggöra verksamheten och dess intjäningsförmåga för såväl potentiella investerare som de som redan är inblandade i verksamheten. Inte sällan så förväntas en affärsmodell finnas tillgänglig i samband med att man ansöker om lån för en nystartad verksamhet.

Affärsmodell Canvas


0 av max 500 tecken


0 av max 400 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 500 tecken


0 av max 450 tecken

0 av max 200 tecken


0 av max 200 tecken


0 av max 450 tecken

I många fall delas affärsmodellen upp i verksamhetsmodell och intäktsmodell för att särskilja den praktiska driften från de ekonomiska aspekten. Med hjälp av vår automatiserade canvas har du möjligheten att snabbt och enkelt skapa en tydlig affärsmodell för att ge både dig själv och andra en bättre överblick. Då vårt system bygger på den vanligt förekommande Business Modell Canvas (BMC) så får du en affärsmodell som lever upp till de förväntningar som många numera har på moderna affärsmodeller.

En affärsmodell blir i många fall ett tecken på seriositet och gör det enklare för dig själv att få överblick och även engagera andra i den planerade verksamheten. Canvas-modellen, eller affärsmodellcanvasen, har nio beståndsdelar och ämnar belysa vilka verksamheten riktar sig till, hur verksamheten skapar värde, vilka kanaler som kommer att användas, hur verksamheten kommer att förhålla sig till kunderna, hur kunderna kommer att resultera i intäkter, vilka avgörande resurser och sysslor som krävs för att tillämpa modellen samt vilka kostnader som kommer att uppstå i samband med att verksamheten drivs.

Med vårt automatiserade system kan du skapa en canvas-affärsmodell som ger dig full överblick över den planerade verksamheten. Du kan även med all enkelhet justera den allt eftersom för att få en känsla för hur olika omständigheter kan tänkas komma att påverka förutsättningarna.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV