Vad kostar en anställd?

Kostnader som varierar beroende på roll och erfarenhet

Det är också viktigt att tänka på förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag eller tjänstebil, som kan ha en betydande inverkan på kostnaden för en anställd. Dessutom kan det finnas regionala skillnader i skattesatser och avgifter, vilket också kan påverka den totala kostnaden för en anställd.

För att få en korrekt bild av kostnaden för en anställd är det viktigt att tänka på alla dessa olika faktorer och att göra en detaljerad beräkning. På så sätt kan du få en tydlig bild av vad en anställd kommer att kosta för din verksamhet, och det kan hjälpa dig att ta viktiga beslut om löner och anställning.

Kom igång med BQ Redovisning's effektiva lönekalkylator

Vår lönekalkylator är ett enkelt verktyg för att hjälpa arbetsgivare att beräkna kostnaden för en anställd. Det gör det möjligt att beräkna löner, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Detta ger en tydlig bild av hur mycket en anställd kommer att kosta per månad och per år. 

Kostnader och försäkringar - Steg 1 av 2

You will pay salaries, holiday pay and social security contributions for each employee. Our salary calculator helps you calculate how much an employee costs in total. Keep in mind that the calculator provides an approximate task.

As an employer, you should take out insurance for your employees. In this example, we have calculated that you take out a voluntary insurance for workers in Fora.

/ /

Kostnader och försäkringar - Steg 2 av 2

Löner
Lön

0 kr

Semesterlön

0 kr

Beskatta

0 kr

Genomsnittlig månadskostnad

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Semesterlön
Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

Lön

Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semestern) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön

Semesterersättningen är inte semesterersättningsbaserad, det vill säga att du inte tar med fjolårets semesterersättning när du beräknar ny semesterersättning. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentsatsen enligt semesterlagen är 12 %.

När du beräknar semesterersättningen räknar du därför med:
månadslön x 11 (mån) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en lite annorlunda semesterlöneberäkning, men den skiljer sig inte så mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterersättning) x nuvarande procentsats av arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdes ålder.

För de födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42 % (10,21 % med tillväxtstöd).
För de födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36 % (10,21 % med tillväxtstöd).
För dig som är född 1937 och tidigare betalar du endast en särskild löneskatt på 6,15 % (0 % med tillväxtstöd).
För dig som har fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar 25 000 kr i månaden eller mindre betalar du endast ålderspensionen på 10,21 %.

Om du driver enskild firma och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda. Det är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna som gäller från 2017 till utgången av 2021.

Försäkringskostnader
Försäkringskostnader

0 kr

Särskild löneskatt

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Genomsnittlig månatlig försäkringskostnad

0 kr

Försäkringskostnader

Den totala försäkringskostnaden beräknas schablonmässigt till 5 % av den totala lönesumman. Särskild löneskatt ska betalas på den del av försäkringen som utgör pension. För tjänstemän innebär detta att ca 4,7 % av det totala lönebeloppet kommer att ligga till grund för den särskilda löneskatten och ca 4,5 % för arbetare. Särskild löneskatt på pensionsavgift (SLP) är 24,26 %.

avtalsförsäkring
I försäkringskostnaden ingår normalt följande avtalsförsäkring:

Pensionsförsäkring (Avtalspension / ITP)

 

inklusive premiefri försäkring
Livförsäkring (TGL)
Arbetsskadeförsäkring (TFA)
Sjukförsäkring (AGS)
Omställningsförsäkring (AGB / ÅLDER)
Föräldrapenningstillägg (FPT)

För både arbetare och tjänstemän ligger försäkringskostnaden inom olika intervall beroende på lönens storlek. För anställda med en månadslön på cirka 39 100 kr är premien för den överskjutande delen cirka 31 %.

Tänk på att procentsatsen som verktyget räknar ut är ungefärlig och tar inte hänsyn till löner över 39 100 kr.

Kalkylen ger ingen exakt kostnad, men är en ledtråd. Verktyget tar inte hänsyn till den anställdes ålder eller fasta avgifter som ingår i kollektivavtal. Dessa faktorer kan påverka din totala försäkringskostnad.

Kontakta din arbetsgivare eller branschorganisation för mer information om ditt kollektivavtal.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt på pensionsavgifter (SLP) är cirka 25 procent och beräknas på den del av försäkringskostnaden som utgör pensioner. För tjänstemän innebär det cirka 4,7 procent av försäkringskostnaden och för arbetare cirka 4,5 procent av försäkringskostnaden.

Totala beräknade kostnader inklusive försäkring

0 kr

Semesterlön

Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

Lön

Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semestern) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön

Semesterersättningen är inte semesterersättningsbaserad, det vill säga att du inte tar med fjolårets semesterersättning när du beräknar ny semesterersättning. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentsatsen enligt semesterlagen är 12 %.

När du beräknar semesterersättningen räknar du därför med:
månadslön x 11 (mån) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en lite annorlunda semesterlöneberäkning, men den skiljer sig inte så mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterersättning) x nuvarande procentsats av arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna är olika beroende på den anställdes ålder.

För de födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42 % (10,21 % med tillväxtstöd).
För de födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36 % (10,21 % med tillväxtstöd).
För dig som är född 1937 och tidigare betalar du endast en särskild löneskatt på 6,15 % (0 % med tillväxtstöd).
För dig som har fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar 25 000 kr i månaden eller mindre betalar du endast ålderspensionen på 10,21 %.

Om du driver enskild firma och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda. Det är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna som gäller från 2017 till utgången av 2021.

vad kostar en anställd?

Effektiv lönekalkylator som inkluderar försäkringskostnader​

Användningen av verktyget är enkel. Du matar enkelt in anställdens månadslön eller timlön och verktyget beräknar automatiskt alla relevanta kostnader. Verktyget tar också hänsyn till eventuella försäkringskostnader som arbetsgivaren är skyldig att betala. Denna information kan enkelt ses i verktyget och ger en ungefärlig uppgift om kostnaden för den anställda.

Ett exempel på hur verktyget kan användas är att sätta in en månadslön på 30 000 kr för en anställd. Verktyget räknar då ut alla relevanta kostnader som semesterlön, sociala avgifter och försäkringskostnader. Resultatet ger en ungefärlig uppgift om hur mycket den anställda kommer att kosta per månad och per år.

Vår lönekalkylator är ett användbart verktyg för arbetsgivare som vill ha en bättre överblick över sina lönekostnader. Det hjälper till att budgetera och hantera lönekostnaderna på ett bättre sätt, samt gör det lättare att fatta beslut om lönejusteringar eller nya anställningar.

 

Fördelarna med att använda vår lönekalkylator

Att veta exakt vad varje anställd kostar företaget är avgörande för att kunna planera och hantera lönebudgeten på ett effektivt sätt. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare enkelt räkna ut löner, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera eventuella utgiftsproblem och vidta åtgärder för att hålla lönekostnaderna under kontroll.

Hur verktyget hjälper till vid beslutsfattande vid rekrytering och justering av löner

Rätt lön är avgörande för att hålla personalen lojala och motiverade. Men det kan vara svårt att veta exakt vad man ska erbjuda en ny anställd eller om man ska höja lönen för en befintlig anställd. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare snabbt och enkelt räkna ut kostnaden för olika lönealternativ och därmed göra mer informerade beslut.

Det kan vara svårt för småföretagare att hålla koll på alla utgifter, inklusive lönekostnaderna. BQ Redovisning’s lönekalkylator ger småföretagare en överblick över deras totala lönekostnader, vilket gör det möjligt för dem att identifiera möjliga besparingar och ta bättre affärsbeslut. Verktyget är också ett bra verktyg för att jämföra kostnaderna för olika anställda och se hur man kan förbättra lönebudgeten.

Sammanfattning

Att veta vad en anställd kostar för företaget är avgörande för att kunna budgetera och hantera lönekostnaderna på ett effektivt sätt. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare enkelt räkna ut löner, semesterlön och arbetsgivaravgifter för varje anställd. Dessutom kan man med hjälp av verktyget få en ungefärlig uppfattning om kostnaderna för försäkringar för den anställda.

Sammanfattning av de viktigaste poängerna diskuterade i artikeln Vi har diskuterat vikten av att förstå kostnaden för en anställd, samt hur BQ Redovisning’s lönekalkylator kan hjälpa arbetsgivare att beräkna och hantera dessa kostnader. Verktyget är enkelt att använda och ger en ungefärlig uppgift om kostnaderna för en anställd, inklusive försäkringsavgifter.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV