Vad kostar en anställd?

När det kommer till att driva en verksamhet är det viktigt att ha kontroll över alla kostnader, inklusive kostnaderna för anställda. Genom att veta exakt vad en anställd kostar per månad och per år kan företagare bättre planera och hantera sina lönekostnader. Det är också en fördel när det gäller att ta beslut om löneförhandlingar och nyanställningar.

Översikt över BQ Redovisning’s lönekalkylator

På BQ Redovisning erbjuder vi ett enkelt verktyg för att räkna ut vad en anställd kostar. Vår lönekalkylator tar hänsyn till alla avgifter, inklusive semesterlön och sociala avgifter, så att du kan få en exakt uppskattning av anställdens kostnad. Med vårt verktyg kan du enkelt räkna ut kostnaden för anställda med månadslön eller timlön.

Vår kalkylator är lätt att använda och ger en ungefärlig uppgift, och för arbetsgivare som har tecknat normala försäkringar för sina anställda, kan du också se vad kostnaderna för den anställda kostar inklusive avgifterna för försäkringen. Siffran är ungefärlig och baserad på mediankostnaden för försäkringen.

Vi hjälper dig med att hålla koll på dina lönekostnader och göra mer informerade beslut för din verksamhet.

 

Förstå kostnaden för en anställd

När det gäller att förstå kostnaden för en anställd är det viktigt att tänka på flera olika faktorer. En anställd är inte bara lönen, utan det finns också andra kostnader som förmåner och skatter som måste beaktas. Lönen är givetvis en viktig kostnad för en anställd, men det finns också andra kostnader som semesterlön, sjuklön och sociala avgifter. Dessa kostnader kan variera beroende på anställdens roll och erfarenhetsnivå, och det är viktigt att ha koll på dessa faktorer för att kunna göra en korrekt beräkning av kostnaden för en anställd.

Att förstå kostnaden för en anställd är avgörande för att kunna ta informerade beslut om lönebudgetering och personalhantering. Genom att använda verktyg som BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare få en tydlig bild av sina lönekostnader och därmed fatta bättre beslut för sin verksamhet.

Om du är en arbetsgivare som vill ha en tydlig bild av dina lönekostnader och ta informerade beslut om personalhantering, rekommenderar vi att du testar vår lönekalkylator. Verktyget är enkelt att använda och ger en ungefärlig uppgift om kostnaderna för en anställd, inklusive försäkringsavgifter.

 

Räkna enkelt ut vad en anställd kostar:

/ /

Enmansbolag, handelsbolag och aktiebolag som anställer sina första medarbetare kan vara berättigade för växa stöd. Det innebär en tillfällig sänkning på arbetsgivaravgifterna. Växa stödet är tidsbegränsat och gäller fram till den 31 december 2021. Du kan läsa mer om växa stödet på skatteverkets hemsida.

Kostnader och försäkring - Steg 2 av 2

Löner

Lön

0 kr

Semesterlön

0 kr

Beskatta

0 kr

Genomsnittlig månatlig kostnad

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Semesterlön
Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

 

Lön
Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semester) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön
Semesterlön är inte baserat på semesterlön, det vill säga, du tar inte med förra årets semesterlön när du beräknar ny semesterlön. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentandelen enligt semesterlagen är 12%.

När du beräknar semesterlönen beräknar du därför:
månadslön x 11 (månader) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en något annorlunda beräkning av semesterlön, men det skiljer sig inte mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterlön) x den nuvarande andelen arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsbidrag varierar beroende på den anställdes ålder.

För de som är födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1937 och tidigare betalar du bara en särskild löneskatt på 6,15% (0% med växande stöd).
För dem som har fyllt 15 år men ännu inte fyllt 18 år och som tjänar 25 000 kronor per månad eller mindre betalar du bara ålderspensionen på 10,21%.

Om du driver ett enskilt företag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställd. Det är en tillfällig minskning av arbetsgivaravgiften som gäller från 2017 till slutet av 2021.

 

Försäkringskostnader

Försäkringskostnad

0 kr

Särskild löneskatt

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Genomsnittlig månatlig försäkringskostnad

0 kr

Försäkringskostnader
Den totala försäkringskostnaden beräknas på standardbasis till 5% av den totala lönesumman. En särskild löneskatt måste betalas av den del av försäkringen som utgör pensioner. För tjänstemän innebär detta att cirka 4,7% av det totala lönebeloppet kommer att ligga till grund för den särskilda löneskatten och cirka 4,5% för arbetstagarna. Särskild löneskatt på pensionsavgift (SLP) är 24,26%.

avtalsförsäkring
Försäkringskostnaden inkluderar normalt följande kontraktsförsäkring:

Pensionsförsäkring (Kontraktspension / ITP)

inklusive premiefri försäkring
Livförsäkring (TGL)
Arbetsskadeförsäkring (TFA)
Hälsoförsäkring (AGS)
Justeringsförsäkring (AGB / AGE)
Föräldrapenningstillägg (FPT)

För både arbetstagare och tjänstemän ligger försäkringskostnaden inom olika intervall beroende på lönens storlek. För anställda med en månadslön på cirka 39 100 SEK är premien för den överskjutande delen cirka 31%.

Tänk på att den procentandel som verktyget beräknar är ungefärlig och inte tar hänsyn till löner över 39 100 kr.

Beräkningen ger ingen exakt kostnad utan är en ledtråd. Verktyget tar inte hänsyn till den anställdes ålder eller fasta avgifter som ingår i kollektivavtal. Dessa faktorer kan påverka din totala försäkringskostnad.

Kontakta din arbetsgivare eller branschförening för mer information om ditt kollektivavtal.

Särskild löneskatt
Särskild löneskatt på pensionsavgifter (SLP) är cirka 25 procent och beräknas på den del av försäkringskostnaden som utgör pensioner. För tjänstemän betyder det cirka 4,7 procent av försäkringskostnaden och för arbetare betyder det cirka 4,5 procent av försäkringskostnaden.

 

Totala beräknade kostnader inklusive försäkring

0 kr

Semesterlön
Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

 

Lön
Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semester) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön
Semesterlön är inte baserat på semesterlön, det vill säga, du tar inte med förra årets semesterlön när du beräknar ny semesterlön. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentandelen enligt semesterlagen är 12%.

När du beräknar semesterlönen beräknar du därför:
månadslön x 11 (månader) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en något annorlunda beräkning av semesterlön, men det skiljer sig inte mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterlön) x den nuvarande andelen arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsbidrag varierar beroende på den anställdes ålder.

För de som är födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1937 och tidigare betalar du bara en särskild löneskatt på 6,15% (0% med växande stöd).
För dem som har fyllt 15 år men ännu inte fyllt 18 år och som tjänar 25 000 kronor per månad eller mindre betalar du bara ålderspensionen på 10,21%.

Om du driver ett enskilt företag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställd. Det är en tillfällig minskning av arbetsgivaravgiften som gäller från 2017 till slutet av 2021.

 

Kostnader som varierar beroende på roll och erfarenhet

Det är också viktigt att tänka på förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag eller tjänstebil, som kan ha en betydande inverkan på kostnaden för en anställd. Dessutom kan det finnas regionala skillnader i skattesatser och avgifter, vilket också kan påverka den totala kostnaden för en anställd.

För att få en korrekt bild av kostnaden för en anställd är det viktigt att tänka på alla dessa olika faktorer och att göra en detaljerad beräkning. På så sätt kan du få en tydlig bild av vad en anställd kommer att kosta för din verksamhet, och det kan hjälpa dig att ta viktiga beslut om löner och anställning.

Effektiv lönekalkylator som inkluderar försäkringskostnader​

Användningen av verktyget är enkel. Du matar enkelt in anställdens månadslön eller timlön och verktyget beräknar automatiskt alla relevanta kostnader. Verktyget tar också hänsyn till eventuella försäkringskostnader som arbetsgivaren är skyldig att betala. Denna information kan enkelt ses i verktyget och ger en ungefärlig uppgift om kostnaden för den anställda.

Ett exempel på hur verktyget kan användas är att sätta in en månadslön på 30 000 kr för en anställd. Verktyget räknar då ut alla relevanta kostnader som semesterlön, sociala avgifter och försäkringskostnader. Resultatet ger en ungefärlig uppgift om hur mycket den anställda kommer att kosta per månad och per år.

Vår lönekalkylator är ett användbart verktyg för arbetsgivare som vill ha en bättre överblick över sina lönekostnader. Det hjälper till att budgetera och hantera lönekostnaderna på ett bättre sätt, samt gör det lättare att fatta beslut om lönejusteringar eller nya anställningar.

vad kostar en anställd?

Kom igång med BQ Redovisning's effektiva lönekalkylator

Vår lönekalkylator är ett enkelt verktyg för att hjälpa arbetsgivare att beräkna kostnaden för en anställd. Det gör det möjligt att beräkna löner, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Detta ger en tydlig bild av hur mycket en anställd kommer att kosta per månad och per år.

Fördelarna med att använda vår lönekalkylator

Att veta exakt vad varje anställd kostar företaget är avgörande för att kunna planera och hantera lönebudgeten på ett effektivt sätt. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare enkelt räkna ut löner, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera eventuella utgiftsproblem och vidta åtgärder för att hålla lönekostnaderna under kontroll.

Hur verktyget hjälper till vid beslutsfattande vid rekrytering och justering av löner

Rätt lön är avgörande för att hålla personalen lojala och motiverade. Men det kan vara svårt att veta exakt vad man ska erbjuda en ny anställd eller om man ska höja lönen för en befintlig anställd. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare snabbt och enkelt räkna ut kostnaden för olika lönealternativ och därmed göra mer informerade beslut.

Det kan vara svårt för småföretagare att hålla koll på alla utgifter, inklusive lönekostnaderna. BQ Redovisning’s lönekalkylator ger småföretagare en överblick över deras totala lönekostnader, vilket gör det möjligt för dem att identifiera möjliga besparingar och ta bättre affärsbeslut. Verktyget är också ett bra verktyg för att jämföra kostnaderna för olika anställda och se hur man kan förbättra lönebudgeten.

Sammanfattning

Att veta vad en anställd kostar för företaget är avgörande för att kunna budgetera och hantera lönekostnaderna på ett effektivt sätt. Med BQ Redovisning’s lönekalkylator kan arbetsgivare enkelt räkna ut löner, semesterlön och arbetsgivaravgifter för varje anställd. Dessutom kan man med hjälp av verktyget få en ungefärlig uppfattning om kostnaderna för försäkringar för den anställda.

Sammanfattning av de viktigaste poängerna diskuterade i artikeln Vi har diskuterat vikten av att förstå kostnaden för en anställd, samt hur BQ Redovisning’s lönekalkylator kan hjälpa arbetsgivare att beräkna och hantera dessa kostnader. Verktyget är enkelt att använda och ger en ungefärlig uppgift om kostnaderna för en anställd, inklusive försäkringsavgifter.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV