Vad kostar en anställd?

Räkna enkelt ut vad en anställd kostar

Räkna ut löner, semesterlön och sociala avgifter för varje anställd. Vår lönekalkylator hjälper dig att på ett enkelt sätt beräkna hur mycket en anställd kommer att kosta dig per månad och per år. Tänk på att löneräknaren ger en ungefärlig uppgift.

För arbetsgivare som tecknat de normala försäkringarna för sina anställda kan du i vår löneräknare se vad kostnaderna för den anställda kostar inklusive avgifterna för försäkringen. Siffran är ungefärlig och baserad på mediankostnaden för försäkringen.

/ /

Enmansbolag, handelsbolag och aktiebolag som anställer sina första medarbetare kan vara berättigade för växa stöd. Det innebär en tillfällig sänkning på arbetsgivaravgifterna. Växa stödet är tidsbegränsat och gäller fram till den 31 december 2021. Du kan läsa mer om växa stödet på skatteverkets hemsida.

Kostnader och försäkring - Steg 2 av 2

Löner

Lön

0 kr

Semesterlön

0 kr

Beskatta

0 kr

Genomsnittlig månatlig kostnad

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Semesterlön
Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

Lön
Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semester) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön
Semesterlön är inte baserat på semesterlön, det vill säga, du tar inte med förra årets semesterlön när du beräknar ny semesterlön. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentandelen enligt semesterlagen är 12%.

När du beräknar semesterlönen beräknar du därför:
månadslön x 11 (månader) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en något annorlunda beräkning av semesterlön, men det skiljer sig inte mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterlön) x den nuvarande andelen arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsbidrag varierar beroende på den anställdes ålder.

För de som är födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1937 och tidigare betalar du bara en särskild löneskatt på 6,15% (0% med växande stöd).
För dem som har fyllt 15 år men ännu inte fyllt 18 år och som tjänar 25 000 kronor per månad eller mindre betalar du bara ålderspensionen på 10,21%.

Om du driver ett enskilt företag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställd. Det är en tillfällig minskning av arbetsgivaravgiften som gäller från 2017 till slutet av 2021.

Försäkringskostnader

Försäkringskostnad

0 kr

Särskild löneskatt

0 kr

Total försäkring och löneskatt

0 kr

Genomsnittlig månatlig försäkringskostnad

0 kr

Försäkringskostnader
Den totala försäkringskostnaden beräknas på standardbasis till 5% av den totala lönesumman. En särskild löneskatt måste betalas av den del av försäkringen som utgör pensioner. För tjänstemän innebär detta att cirka 4,7% av det totala lönebeloppet kommer att ligga till grund för den särskilda löneskatten och cirka 4,5% för arbetstagarna. Särskild löneskatt på pensionsavgift (SLP) är 24,26%.

avtalsförsäkring
Försäkringskostnaden inkluderar normalt följande kontraktsförsäkring:

Pensionsförsäkring (Kontraktspension / ITP)

inklusive premiefri försäkring
Livförsäkring (TGL)
Arbetsskadeförsäkring (TFA)
Hälsoförsäkring (AGS)
Justeringsförsäkring (AGB / AGE)
Föräldrapenningstillägg (FPT)

För både arbetstagare och tjänstemän ligger försäkringskostnaden inom olika intervall beroende på lönens storlek. För anställda med en månadslön på cirka 39 100 SEK är premien för den överskjutande delen cirka 31%.

Tänk på att den procentandel som verktyget beräknar är ungefärlig och inte tar hänsyn till löner över 39 100 kr.

Beräkningen ger ingen exakt kostnad utan är en ledtråd. Verktyget tar inte hänsyn till den anställdes ålder eller fasta avgifter som ingår i kollektivavtal. Dessa faktorer kan påverka din totala försäkringskostnad.

Kontakta din arbetsgivare eller branschförening för mer information om ditt kollektivavtal.

Särskild löneskatt
Särskild löneskatt på pensionsavgifter (SLP) är cirka 25 procent och beräknas på den del av försäkringskostnaden som utgör pensioner. För tjänstemän betyder det cirka 4,7 procent av försäkringskostnaden och för arbetare betyder det cirka 4,5 procent av försäkringskostnaden.

Totala beräknade kostnader inklusive försäkring

0 kr

Semesterlön
Den anställda har rätt till semesterlön, som normalt betalas ut nästföljande år. Det är en kostnad för företaget, och ska vara med i kalkylen. Semesterlönen beräknas till 12% av lönen.

Lön
Årslönen för arbetad tid (som inte inkluderar semester) är månadslönen x 11 månader.

Semesterlön
Semesterlön är inte baserat på semesterlön, det vill säga, du tar inte med förra årets semesterlön när du beräknar ny semesterlön. Grunden är därför 11 månadslöner. Procentandelen enligt semesterlagen är 12%.

När du beräknar semesterlönen beräknar du därför:
månadslön x 11 (månader) x 0,12 (12%).

Många kollektivavtal har en något annorlunda beräkning av semesterlön, men det skiljer sig inte mycket.

Arbetsgivaravgifter
(Lön + semesterlön) x den nuvarande andelen arbetsgivaravgifter.

I det här verktyget har vi tagit hänsyn till de nuvarande procentsatserna för arbetsgivaravgifter. Arbetsbidrag varierar beroende på den anställdes ålder.

För de som är födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1938-1952 är arbetsgivaravgifterna 16,36% (10,21% med tillväxtstöd).
För dem som är födda 1937 och tidigare betalar du bara en särskild löneskatt på 6,15% (0% med växande stöd).
För dem som har fyllt 15 år men ännu inte fyllt 18 år och som tjänar 25 000 kronor per månad eller mindre betalar du bara ålderspensionen på 10,21%.

Om du driver ett enskilt företag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställd. Det är en tillfällig minskning av arbetsgivaravgiften som gäller från 2017 till slutet av 2021.